Optymalizacja

Proces projektowania wspomagamy jest symulacjami rozkładu pola mikrofal w komorze i materiale. Symulacje pomagają nam w modyfikowaniu rozwiązań technicznych oraz optymalizacji kształtów i wymiarów komory mikrofalowej.

Dzięki temu osiągamy lepszą wydajności systemu, zmniejszamy straty energii, poprawiamy jakość produktu.

szafa sterownicza

Projektowanie

Projektujemy mikrofalowe układy, urządzenia, systemy oraz elementy linii produkcyjnych. Zaliczamy do nich generatory, głowice magnetronowe, tunele z taśmociągiem, zamykane komory, reaktory przepływowe itp. Służą one do suszenia, nagrzewania, topienia, spalania, wspomagania procesów chemicznych i badań naukowych.

Działanie mikrofal możemy wspomagać promieniowaniem IR lub UV, nadmuchem gorącego powietrza, atmosferą zmodyfikowaną czy próżnią.

układy pomocnicze dla urządzeń mikrofalowych

Układy pomocnicze

Do działania urządzeń i systemów mikrofalowych niezbędne są układy pomocnicze takie jak chłodzenie, instalacja p.poż, izolacja termiczna czy układy pomiarowe. Proponujemy rozwiązania odpowiednie dla każdego systemu.

Dobrym przykładem jest chłodzenie układów mikrofalowych. W większości przemysłowych linii technologicznych system chłodzenia oparty jest na wentylacji przez wymuszony obieg powietrza. W niektórych zastosowaniach sugerujemy zastosowanie systemu chłodzenia wodą. Dzięki temu urządzenia mikrofalowe się nie przegrzewają, zmniejsza się ilość awarii, brak jest zapylenia innych układów, nie ma problemów związanych z budową instalacji wyciągowej.