Zasilacze do magnetronów

Magnetron mikrofalowy jest lampą elektronową, która wymaga zasilania wysokim napięciem, do 5000 V. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje zasilaczy:

  • transformatorowe,
  • impulsowe.

W zasilaczach impulsowych wyróżnia się:

  • zasilacze bez regulacji (o stałej mocy mikrofal),
  • zasilacze z możliwością płynnej regulacji mocy mikrofal.

Regulacja mocy mikrofal magnetronu jest możliwa przez:

  • zmianę napięcia regulacyjnego w zakresie 0 – 5 VDC lub 0 – 10 VDC,
  • sterowanie przez port RS485 (Modbus).

MARKOM stosuje w swoich produktach zasilacze chłodzone:

  • powietrzem (wentylatory o wydajności ok. 25m3/h),
  • wodą (przepływ minimalny 2l/min).

W zasilaczach transformatorowych magnetron jest zasilany z transformatora i układu podwajacza napięcia. Zaletą tego typu zasilaczy jest prosta budowa. Do wad zalicza się dużą wagę, konieczność intensywnego chłodzenia transformatora i brak możliwości regulacji mocy mikrofal magnetronu.

Zasilacz impulsowy jest układem elektronicznym. Również wytwarza odpowiednio wysokie napięcie i prąd do zasilania magnetronu. Wadą jest skomplikowana konstrukcja. Do zalet zalicza się małą wagę, niewielkie wymiary, dynamiczną kontrolę pracy magnetronu oraz możliwość płynnej regulacji mocy mikrofal w całym zakresie.

W tabeli oraz opisach poniżej, zebrano najważniejsze cechy zasilaczy stosowanych przez MARKOM.

Typ zasilacza Moc mikrofal Chłodzenie Regulacja mocy mikrofal
powietrzem wodą brak napięciem RS485
EL01B 1000 W o o
EL01D 1000 W o o
MP15Q 1500 W o o
WB15F 1500 W o o o o
WB15S 1500 W o o o
ZASILACZ IMPULSOWY MP-1000

Zasilacz EL01B

Zasilacz impulsowy EL01B chłodzony powietrzem, zapewnia odpowiedni prąd i napięcie, do zasilnia magnetronów o mocy mikrofal 1000 W.

Posiada szereg cech, tj.: inteligentny system sterowania, zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą, przeciążeniem, przepięciem, zwarciem. Dodatkowo ma wbudowany układ, który pozwala płynnie regulować moc mikrofal, przez zmianę napięcia sterującego w zakresie 0 – 10 VDC.

Ze względu na swoje cechy jest montowany do Mikrofalowych głowic magnetronowych z serii MMH, produkowanych przez MARKOM.

ZASILACZ IMPULSOWY MP-1500

Zasilacz EL01D

Zamiast tradycyjnego transformatora wysokiego napięcia, kondensatora i diody wysokiego napięcia, MARKOM stosuje zasilacz impulsowy EL01D. Jest on przeznaczony do magnetronów przemysłowych o mocy 1000 W.

Charakteryzuje się łatwą instalacją, niewielką wagą, stabilną mocą wyjściową, wysoką sprawnością. Ma te same cechy i zalety co zasilacz EL01B, nie ma jednak możliwości regulacji mocy mikrofal.

Ten typ zasilaczy MARKOM wykorzystuje w Mikrofalowych głowicach magnetronowych.

ZASILACZ IMPULSOWY SPS-1000W

Zasilacz MP15Q

MP15Q to zasilacz magnetronów o mocy mikrofal 1500W. Zasilacz jest chłodzony powietrzem.

Reprezentuje zaawansowaną technologię zasilania magnetronów, których praca jest automatycznie kontrolowana i regulowana. Nadrzędnym celem jest zapewnienie maksymalnej żywotności magnetronu w każdych warunkach obciążenia. Zasilacz MP15Q nie ma możliwości regulacji mocy mikrofal. Ten typ zasilacza jest montowany głównie w generatorach mikrofal z serii MG, produkowanych przez MARKOM.

ZASILACZ TRANSFORMATOROWY LC-1500

Zasilacz WB15F

Seria zasilaczy WB15F chłodzonych powietrzem, przeznaczona jest do zasilania magnetronów o mocy 1500 W. Charakteryzuje się wysoką wydajnością i niezawodnością. Ta seria zasilaczy to inteligentne cyfrowe urządzenie, które na etapie montażu jest dostosowywane do wybranego sposobu regulacji mocy mikrofal. W zależności od potrzeb na listwę stykową w zasilaczu wyprowadzone mogą być: styki przekaźnika, dwa interfejsy RS485, dwa wejścia napięcia regulacyjnego 0 - 5 VDC, jedno wyjście napięcia proporcjonalnego do ustawionej mocy mikrofal.

Możliwość dopasowania funkcjonalności do potrzeb użytkownika, pozwala wykorzystywać ten zasilacz do budowy głowic magnetronowych oraz innych urządzeń mikrofalowych.

ZASILACZ TRANSFORMATOROWY LC-1500

Zasilacz WB15S

Zasilacz WB15S chłodzony wodą, przeznaczony jest do zasilania magnetronów o mocy 1500 W.

Ta wyjątkowa konstrukcja stosowana jest w głowicach magnetronowych oraz do budowy innych urządzeń mikrofalowych, które pracują w trudnych lub wymagających środowiskach. Wszędzie tam gdzie jest wysoka temperatura otoczenia, w warunkach dużego zapylenia, w pomieszczeniach sterylnych, przy zagrożeniu chemicznym lub biologicznym.

Listwa stykowa oraz funkcjonalność układów kontrolnych jest taka sama jak w zasilaczach WB15F.