Zasilacze do magnetronów

Magnetron CW wymaga podania napięcia ponad 4000 V i mocy do 3 kW. Zadanie to wykonują specjalnie do tego celu zaprojektowane układy. Ponieważ magnetron jest lampą mikrofalową, jego moc można regulować jedynie poprzez precyzyjne ustawianie napięcia i prądu anody z jednoczesną kontrolą napięcia żarzenia.

Pierwszym rodzajem są zasilacze oparte na transformatorach wysokiego napięcia, połączonych z układem powielacza napięcia. Wadą tego rozwiązania jest duży ciężar, wysoki prąd rozruchu oraz brak możliwości regulacji mocy magnetrony. Sprawność zasilacza jest zależna od dobroci kondensatora olejowego. Do zalet należy stabilna praca, możliwość umieszczenia zasilacza w dużej odległości od magnetronu (np. w szafie sterowniczej) i niewielki poziom zakłóceń elektromagnetycznych.

Drugim rodzajem są zasilacze impulsowe dużej mocy. Wadą tych układów jest konieczność zachowania dosyć rygorystycznych warunków środowiska pracy (dotyczy to zapylenia, wilgotności i temperatury), konieczność umieszczenia zasilacza blisko magnetronu oraz stosunkowo wysokie, impulsowe zakłócenia elektromagnetyczne. Do zalet należy zaliczyć niewielkie wymiary, mały ciężar oraz możliwość płynnej regulacji mocy magnetronu.

ZASILACZ IMPULSOWY MP-1000

Zasilacz impulsowy MP-1000

Jest to kompaktowy zasilacz impulsowy, chłodzony powietrzem, do magnetronów o mocy 1000 W. Dostępne są dwie wersje: bez regulacji mocy oraz z płynna regulacją mocy mikrofal magnetronu. 

Montowany jest w urządzeniach i systemach przemysłowych, pracujących w trybie ciągłym lub przerywanym. Może pracować w układach z wieloma źródłami mikrofal. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, miękkim rozruchem (ang. soft start) oraz automatyczną kontrolą prądu i napięcia anody. 

Ma niewielkie wymiary, ok.  27 x 17 x 9 cm oraz mały ciężar ok. 1,2 kg. Zasilany jest z sieci jednofazowej 230 VAC.

ZASILACZ IMPULSOWY MP-1500

Zasilacz impulsowy MP-1500

Zasilacz do magnetronów przemysłowych o maksymalnej mocy 1500 W. Efektywny układ chłodzenia powietrzem zapewnia stabilną oraz nieprzerwaną pracę przy pełnym obciążeniu. Do wyboru są dwie wersje: bez regulacji mocy oraz z płynną regulacją mocy mikrofal magnetronu. 

Miękki rozruch, kontrola prądu i napięcia zasilającego wydłużając czas życia magnetronu. Zasilacz montowany w urządzeniach i systemach przemysłowych, może pracować w trybie ciągłym lub przerywanym. 

Ma niewielkie wymiary, ok. 30 x 20 x 9 cm i małą wagę, ok. 1,8 kg.  Zasilany jest z sieci jednofazowej 230 VAC.

ZASILACZ IMPULSOWY SPS-1000W

Zasilacz impulsowy SPS-1000W

Już niedługo ten zasilacz będzie dostępny w naszej ofercie. Przewidziany jest do współpracy z magnetronami o mocy 1000 W, z płynną regulacją mocy mikrofal. Nowością w tym zasilaczu jest system chłodzenia wodą.

SPS-1000W posiada wszystkie cechy zasilaczy impulsowych (niewielkie wymiary, mały ciężar itp.). Może jednak pracować w niesprzyjających warunkach takich jak, duże zapylenie czy wyższa temperatura otoczenia. 

Zasilacz przeznaczony jest do montażu w specjalistycznych urządzeniach i systemach mikrofalowych. Zasilany jest z sieci jednofazowej 230 VAC.

ZASILACZ TRANSFORMATOROWY LC-1500

Zasilacz transformatorowy LC-1500

Zaprojektowany i produkowany przez nas zasilacz transformatorowy LC-1500 współpracuje z magnetronami o mocy 1500 W, bez możliwości regulacji mocy.

Zasilacz nie posiada własnej obudowy, wszystkie elementy umieszczone są na platformie montażowej.  Jest to tzw. konstrukcja otwarta (ang. open frame), przeznaczona do montażu w szafie sterowniczej.

Zasilacz jest połączony z głowicą magnetronową kablami o maksymalnej długości 10m, LC-1500 przeznaczony jest do pracy w trybie ciągłym lub przerywanym. Może pracować w systemach z wieloma źródłami mikrofal. Wyposażony jest w elektroniczny układy miękkiego rozruchu (ang. soft start) oraz wstępnego grzania katody (ang. preheating). Zasilany jest z sieci jednofazowej 230 VAC.