Obróbka termiczna

Mikrofale w większości materiałów powodują szybki wzrost temperatury. Najważniejsze jest jednak, że odbywa się to możliwie równomiernie w całym przekroju materiału. Efekt ten jest wykorzystywany w bardzo wielu urządzeniach oraz procesach technologicznych. Przykładów praktycznego wykorzystania mikrofal jest bardzo wiele.

Pod pojęciem obróbki termicznej kryją się procesy: nagrzewania, rozmrażania, sieciowania, utwardzania, topienia, odparowywania itp. Szybkość i intensywność z jaką proces technologicznych ma przebiegać można bardzo precyzyjnie regulować.

Vending

Kanapki, przekąski, pierogi, zestawy obiadowe to tylko część produktów spożywczych sprzedawanych z automatów vendingowych. Przechowywane w automacie w niskiej temperaturze, przed wydaniem są podgrzewane mikrofalami. W czasie od 1 do 3 minut (zależnie od rodzaju i masy) ciepły produkt zostaje wydany konsumentowi. Cały proces odbywa się automatycznie, wewnątrz urzadzenia vendungowego.

Rozmrażanie

W przemyśle spożywczym rozmrażanie dużych bloków mrożonek (mięso, masło, tłuszcze) jest procesem długotrwałym, podczas którego dochodzi do nierównomiernego nagrzewania, wzrostu temperatury na powierzchni, co z kolei pozwala na rozwój mikroorganizmów.

Dzięki zastosowaniu mikrofal uzyskujemy:

  • skrócenie czasu procesu,
  • możliwość podgrzewania w opakowaniu,
  • brak wzrostu mikroorganizmów na powierzchni (szczególnie istotne w branży rybnej),
  • ograniczenie ubytku masy,
  • utrzymanie pH na stałym poziomie (szczególnie istotne w branży mięsnej),
  • oszczędność energii.

Pultruzja

W procesie produkcji kompozytów z wykorzystaniem mikrofal, ukształtowany i nasączony żywicą element przechodzi przez komorę, w której następuje sieciowanie żywicy. Ponieważ mikrofale docierają do wnętrza elementu, sieciowanie przebiega możliwie równomiernie w całym jego przekroju. Dodatkowymi zaletami są: zmniejszenie zużycia energii, brak inercji systemu (wyeliminowano masywne formy nagrzewające), szybka zmiany kształtu produkowanego profilu.

Utwardzanie

Opisując utwardzanie z zastosowaniem mikrofal, najlepiej odwołać się do utwardzania form odlewniczych. Piaski formierskie (krzemionkowe, cyrkonowe, chromitowe) często z dodatkiem żywic, dobrze absorbują mikrofale. Utwardzenie następuje w całym przekroju formy, niezależnie od jej kształtu, skomplikowania i wielkości.  W niektórych rozwiązaniach dodatkowo stosuje się promieniowanie IR (podczerwień).