Osuszanie, nagrzewanie

Przy użyciu mikrofal można suszyć bardzo wiele materiałów przemysłowych oraz produktów spożywczych. Jest to technologia najszybsza, skuteczna, nieinwazyjna, bezkontaktowa. Można ją łączyć z innymi metodami, np. z metodami próżniowymi (przykładowa publikacja znajduje się tutaj).

W zależności od rodzaju materiału czy produktu, woda w nim zawarta może osadzać się wyłącznie na jego powierzchni lub znajdować się wewnątrz. Woda ma postać kropelek, zbiera się w niewielkich zagłębieniach, jest pomiędzy pakietami czy ziarenkami materiału, znajduje się w kapilarach.

W trakcie suszenia mikrofale wnikają do wnętrza materiału czy produktu. Trafiając na drobinki wody podgrzewają je, powodując ich parowanie. Para wodna przeciskając się na zewnątrz oddaje część ciepła do otaczającego ją materiału, podnosząc jego temperaturę. W procesie suszenia przy użyciu mikrofal nie ogrzewa się materiału a jedynie zawartą w nim wodę. Dzięki temu materiał ma znacznie niższą temperaturę a jednocześnie zachowana jest wysoka wydajność.

Osuszanie murów i fundamentów

Brak hydroizolacji, uszkodzona izolacja, awarie instalacji wodociągowych, uszkodzone poszycie dachu, przeciekające rynny lub działania straży pożarnej to najczęstsze przyczyny nadmiernego zawilgocenia fundamentów, murów, konstrukcji budowlanych. Większość wody w konstrukcjach budowlanych (mury, przegrody, fundamenty) ma postać postać kropelek, które zbierają się w niewielkich zagłębieniach, pomiędzy pakietami czy ziarenkami materiału lub znajduje się w kapilarach. 1m3 muru ceglanego może zaabsorbować ponad 200 litrów wody.

Osuszacze powietrza czy nagrzewnice osuszają jedynie powierzchnię muru. Woda z wnętrza musi sama przepłynąć na powierzchnię. Efektywność takich działań zależna jest od kubatury pomieszczenia, warunków klimatycznych oraz ilości świeżego powietrza napływającego z zewnątrz.

Tych wad nie ma metoda mikrofalowa. W trakcie suszenia mikrofale wnikają głęboko do muru czy fundamentu. Trafiając na drobinki wody, mikrofale podgrzewają je, powodując ich parowanie. Para wodna wypychana na zewnątrz, oddaje część ciepła do otaczającego ją materiału, podnosząc jego temperaturę. W procesie suszenia przy użyciu mikrofal nie ogrzewa się materiału a jedynie zawartą w nim wodę. Do skutecznego osuszania, nie jest więc wymagane nagrzanie muru do temperatury powyżej 100 oC. Nie ma więc żadnych zagrożeń związanych z uszkodzeniem fundamentów, instalacji elektrycznych czy wodnych. Zachowana przy tym jest wysoka wydajność.

Suszenie produktów przemysłowych

W wielu procesach przemysłowych, materiały i produkty w końcowej fazie wymagają suszenia lub dosuszania. Dotyczy to produktów nowych lub przetwarzanych.

Suszenie w zależności od przyjętego procesu technologicznego może być prowadzone w sposób ciągły (tunele, taśmociągi) lub stacjonarny (komory, zbiorniki, mieszalniki). W każdym przypadku mikrofale są doskonałym sposobem na przeprowadzenie tego procesu. Sprawdzają się w produkcji małoseryjnej jak i przy dużych wydajnościach.

Z technologii mikrofalowej korzysta przemysł ciężki (suszenie form odlewniczych), budowlany (suszenie ceramiki, materiałów wykończeniowych), papierniczy, chemiczny itp.

Ze względu na duże zapotrzebowanie energetyczne w procesach przemysłowych, każda oszczędność przynosi wymierne efekty. Mikrofale przekazują energię bezpośrednio do suszonego materiału. Nie ma więc strat na ogrzewanie powietrza czy ścian urządzenia suszącego. Suszenie odbywa się jednocześnie w całej objętości materiału, co w wielu przypadkach ma istotne znaczenie i wpływa na jakość końcowego produktu.

Suszenie produktów spożywczych

Chociaż proces suszenia dotyczy głównie produktów spożywczych, to jednak nie nie można pominąć innych gałęzi przemysłowych. Wszystkie procesy suszenia, niezależnie od produktu, przebiegają w podobny sposób.

Suszenie polega na obniżeniu wilgotności, przy czym kinetyka suszenia zależna jest od produktu i oczekiwanej jakości po zakończeniu procesu. W przypadku produktów spożywczych najważniejsze jest zachowanie wartości odżywczych i wyglądu.

Technologia mikrofalowa jest na tyle elastyczna, że można bardzo precyzyjnie dobrać rozwiązania techniczne, dopasowane do danego produktu i procesu. Sam proces może być również dokładnie kontrolowany i regulowany na wielu poziomach (szybkość, wielkość, moc).

Nie ma przeciwwskazań, a nawet jest zalecane łączenie technologii mikrofalowej z innymi metodami. Dobrym przykładem jest puffing lub liofilizacja. Są to metody suszenia w podciśnieniu i/lub niskiej temperaturze. W procesie tym, po usunięciu wody produkt staje się chrupiący, a jednocześnie zachowuje wartości odżywcze, kształt i kolor.

Podgrzewanie posiłków w automatach vendingowych, staje się powszechne. Kupujący chce otrzymać posiłek dobrej jakości w możliwie krótkim czasie. Na jakość posiłku ma wpływ równomierne podgrzanie wszystkich składników. Za krótki czas oczekiwania odpowiada system podgrzewania. Przy użyciu technologii mikrofalowej można połączyć te dwa wymagania. W maszynach vendingowych system mikrofalowy pozwala płynnie regulować moc w trakcie podgrzewania produktu.