Recykling, utylizacja, wytwarzanie plazmy

Recykling

Przetworzenie już raz wykorzystanych produktów jest obecnie stosowane na dużą skalę. W przypadku tworzyw sztucznych czy produktów gumowych, jest to proces trudny i energochłonny. Przeważnie po rozdrobnieniu i separacji odpadów na poszczególne frakcje, następuje ich mycie i płukanie. Tworzywa sztuczne w postaci wyrobów gotowych nie absorbują wody. Jednak po ich zmieleniu sytuacja ulega zmianie. W zależności o rodzaju tworzywa, woda utrzymuje się na powierzchni płatków lub jest absorbowana do wnętrza. W tym drugim przypadku, usunięcie wody przy użyciu tradycyjnych metod suszenia jest niezwykle trudne.

Mikrofale z łatwością wnikają do wnętrza tworzyw sztucznych i powodują parowanie zawartej tam wody. Efektywność mikrofal w tym procesie jest od 3 do 5 razy większa niż przy tradycyjnych metodach suszenia, np. gorącym powietrzem. Przekłada się to na znacznie mniejsze zużycie energii.

Utylizacja

Utylizacja dotyczy nie tylko produktów biologicznych ale również materiałów niebezpiecznych czy odpadów komunalnych. W tradycyjnych rozwiązaniach jest to proces wysokotemperaturowy, przebiegający przeważnie w piecach opalanych gazem lub olejem. Ubocznym produktem takiego procesu są spaliny.

Zastosowanie technologii mikrofalowej pozwala prowadzić te działania przy ograniczonym dostępie tlenu lub w atmosferze zmodyfikowanej. Nie jest to więc typowe spalanie. Chociaż metody mikrofalowe nie są jeszcze powszechne, to jednak pojawiają się tego typu instalacje przemysłowe.

W przypadku niewielkich instalacji, zaletą technologii mikrofalowej jest jej mobilność. Cały system, w postaci modułów może być w łatwy sposób transportowany, szybko zmontowany i używany w miejscu przeznaczenia, a następnie przeniesiony do innej lokalizacji.

Plazma

Plazma jest nazywana czwartym stanem skupienia i kojarzy się z bardzo wysoką temperaturą. Obecnie znane są metody wytwarzania tzw. zimnej plazmy. Jedną z tych metod jest metoda mikrofalowa. Mikrofale skupione na niewielkim obszarze są w tym przypadku jedynie źródłem energii inicjującej i podtrzymującej wytwarzanie plazmy.

Plazma jest wykorzystywana nie tylko w laboratoriach ale równie w przemyśle. Powierzchnie mogą być przy użyciu plazmy czyszczone, przygotowywane do malowania czy sterylizowane.

MARKOM dysponuje elementami mikrofalowymi, które są źródłem energii do wytworzenia plazmy.