Sterylizacja i dezynsekcja

Technologia mikrofalowa jest niezwykle skuteczna w obniżania poziomu skażenia mikrobiologicznego, które może być zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt. W przemyśle spożywczym przedłuża przydatności produktów do spożycia.

Zalety mikrofal wykorzystywane są również przy likwidacji szkodników niszczących konstrukcje drewniane budynków oraz elementy wytwarzane z drewna.

Sterylizacja

Sterylizacja czyli wyjaławianie jest podobna do pasteryzacji, z tą różnicą że produkt w kilka sekund podgrzewany jest do temperatury ponad 100 oC. Dochodzi do tego bezpośrednie oddziaływanie mikrofal na drobnoustroje w postaci wegetatywnej jak i przetrwalniki. Użycie mikrofal ma kilka unikalnych zalet, których nie maja inne technologie:

  • nie ma fizycznego kontaktu z produktami,
  • mikrofale docierają do wnętrza opakowania lub przestrzennej struktury materiału, podczas gdy inne metody działają jedynie na powierzchnię,
  • po działaniu mikrofal nie pozostają żadne materiały szkodliwe czy niebezpieczne.

Są one szczególnie doceniane w przetwórstwie produktów spożywczych, w procesach produkcji mięso i wędliny, mleka i jego przetworów, owoców, warzyw i ziół. W tego typu procesach wykorzystuje się przeważnie tunele z taśmociągiem, komory lub hermetyczne systemy przepływowe.

Dezynsekcja

Likwidacja szkodników drewna jest procesem trudnym i czasochłonnym. Wynika to zarówno ze specyfiki materiału jak i zachowań szkodników. Dezynsekcja oraz impregnacja w tartaku lub składzie drewna nie jest większym problemem. Kłopoty zaczynają się gdy szkodniki zaatakują elementy konstrukcyjne budynku lub gotowe wyroby.

Szkodniki żyją ukryte pod powierzchnią drewna. Skuteczność tradycyjnych metod (środki chemiczne lub gazowe) jest zależna od warunków klimatycznych oraz wilgotność elementu drewnianego. W niskich temperaturach lub przy dużej wilgotności środki te są źle wchłaniane. Tych ograniczeń nie ma technologia mikrofalowa.

Mikrofale wnikając do wnętrza elementu drewnianego, nagrzewają go do temperatury zabójczej dla szkodników. Na szkodniki drewna oddziałują więc dwa czynniki: energia mikrofal oraz wysoka temperatura. Nie ma znaczenia jak głęboko szkodniki są schowane, czy są to osobniki dorosłe, larwy czy złożone jaja.

Dezynsekcja z wykorzystaniem mikrofal stosowana jest na skalę przemysłową (do palet czy mebli) oraz w usługach i konserwacji zabytków (dachy, belki, podłogi). Po mikrofalach nie pozostają żadne skutki uboczne (promieniowanie, odpady, trujące środki).

Urządzenia do sterylizacji i dezynsekcji

Sterylizacja jest procesem przemysłowym. Wymaga więc odpowiednich urządzeń. Przeważnie stosowane są zamykane komory lub systemy przepływowe.

Przy likwidacji szkodników drewna (dezynsekcji) należy wziąć pod uwagę miejsce, w którym będą prowadzone działania. W przypadku zakładów przemysłowych zalecamy stosowanie stacjonarnych komór lub tuneli mikrofalowych. W budynkach do zwalczania szkodniki należy używać urządzeń mobilnych, takich jak generatory mikrofal