Projektowanie i optymalizacja

szafa sterownicza

Projektowanie

Projektujemy mikrofalowe układy, urządzenia, systemy oraz elementy linii produkcyjnych. Zaliczamy do nich generatory, głowice magnetronowe, tunele z taśmociągiem, zamykane komory, reaktory przepływowe itp. Służą one do suszenia, nagrzewania, topienia, spalania, wspomagania procesów chemicznych i badań naukowych.

Działanie mikrofal możemy wspomagać promieniowaniem IR lub UV, nadmuchem gorącego powietrza, atmosferą zmodyfikowaną czy próżnią.

optymalizacja systemów mikrofalowych

Optymalizacja

Proces projektowania wspomagamy jest symulacjami rozkładu pola mikrofal w komorze i materiale. Symulacje pomagają nam w modyfikowaniu rozwiązań technicznych oraz optymalizacji kształtów i wymiarów komory mikrofalowej.

Dzięki temu osiągamy lepszą wydajności systemu, zmniejszamy straty energii, poprawiamy jakość produktu.

układy pomocnicze dla urządzeń mikrofalowych

Układy pomocnicze

Do działania urządzeń i systemów mikrofalowych niezbędne są układy pomocnicze takie jak chłodzenie, instalacja p.poż, izolacja termiczna czy układy pomiarowe. Proponujemy rozwiązania odpowiednie dla każdego systemu.

Dobrym przykładem jest chłodzenie układów mikrofalowych. W większości przemysłowych linii technologicznych system chłodzenia oparty jest na wentylacji przez wymuszony obieg powietrza. W niektórych zastosowaniach sugerujemy zastosowanie systemu chłodzenia wodą. Dzięki temu urządzenia mikrofalowe się nie przegrzewają, zmniejsza się ilość awarii, brak jest zapylenia innych układów, nie ma problemów związanych z budową instalacji wyciągowej.