Wulkanizacja, pultruzja

W tych procesach szczególnie istotne jest równomierne nagrzanie produktu w całym jego przekroju. Niestety w tradycyjnych formach, tunelach czy komorach, podgrzewanych elektrycznie, gazowo lub wykorzystujących nadmuch gorącego powietrza efekt ten jest trudny do osiągnięcia. Szczególnie gdy produkt ma nieregularne kształty, jest karbowany, obsypany piaskiem lub przepływa rurociągiem.

Pultruzja

W komorach mikrofalowych energia dostarczana jest z głowicy magnetronowej, bezpośrednio do obrabianego materiału. W specyficznych zastosowaniach, ogrzewana jest również forma nadająca ostateczny kształt produktu. Urządzenia i linie technologiczne korzystające z technologii mikrofalowej stosowane są do produkcji kompozytów, wulkanizacji gumy, utwardzania rdzeni odlewniczych, synteryzacji cyrkonu itp.

Wulkanizacja

Proces wulkanizacji polega na usieciowaniu kauczuku, w efekcie otrzymuje się gumę. Produkty gumowe przyjmują ostatecznie różną formę i kształty. Czym bardziej kształt produktu końcowego jest skomplikowany, tym trudniejszy jest proces, ze względu na stopień skomplikowania urządzeń wulkanizujących. Zastosowanie mikrofal pozwala na znacznie większą swobodę w projektowaniu kształtów wyrobów gumowych. Mikrofale wnikając w strukturę materiału, podgrzewają go w całej objętości (niezależnie od kształtu), a więc również sieciowanie przebiega równomiernie. Proces może być prowadzony w sposób ciągły, dotyczy to np. uszczelek lub stacjonarny jak ma to miejsce w przypadku produktów o większej objętości.

Procesy chemiczne

W wielu procesach technologicznych materiały i produkty w formie płynu, zawiesiny, żelu, kremu lub pasty muszą być podgrzewane w trybie ciągłym bez etapu magazynowania w zbiorniku. W odróżnieniu od innych metod podgrzewania, gdzie transport ciepła odbywa się poprzez przewodzenie czy konwekcję, mikrofale wnikają do głębszych materiałów i produktów. Są więc one ogrzewane równomiernie w całej swojej objętości.

Dostarczenie odpowiedniej ilości energii w stosunkowo krótkim czasie może być niezbędne do zainicjowania i właściwego przebiegu procesu technologicznego. Osobną kwestią jest ciągła kontrola procesu i szybkie reagowanie na zachodzące zmiany. Grzałki elektryczne mają stosunkowo dużą bezwładność cieplną. W przypadku mikrofal, początek i zakończenie dostarczania energii jest natychmiastowe.

Dodatkową zaletą tej technologii jest brak fizycznego kontaktu pomiędzy źródłem ciepła, a ogrzewanym produktem. Urządzenia mikrofalowe podgrzewają materiały magazynowane w zbiorniku, przepływające wężownicą lub rurociągiem. Jest to istotne, gdy należy zachować sterylność lub mamy do czynienia z materiałami agresywnymi chemicznie. Najczęściej korzysta z tego szeroko rozumiany przemysł chemiczny, farmaceutyczny oraz spożywczy.

Technologia mikrofalowa pozwala precyzyjnie kontrolować każdy proces technologiczny, przy zachowaniu wszystkich niezbędnych reżimów. Możliwe więc jest otrzymanie produktu końcowego lepszej jakości i o lepszych parametrach.

Produkowane przez MARKOM głowice mikrofalowe mikrofalowe z serii MMH, są urządzeniami najczęściej używanymi do tego typu zadań. Łatwe skalowanie mocy maksymalnej systemu mikrofalowego, płynna i dynamiczna regulacja mocy mikrofal w trakcie procesu, separacja od czynników i środowiska agresywnego, to tylko wybrane cechy przemawiające za stosowanie technologii mikrofalowej.