Falowody mikrofalowe

W systemach przemysłowych źródło i komora mikrofalowa są często rozdzielone. Do przesyłania mikrofal o dużej mocy idealnie nadają się falowody. Straty w falowodach są niewielkie a połączenia są trwałe i szczelne. Do budowy linii falowodowych proponujemy odcinki falowodów prostych o różnej długości, szereg falowodów kątowych oraz dodatkowe elementy tj. isolator czy tuner.

Elementy falowodowe łączone są za pomocą kołnierzy. W stacjonarnych liniach falowodowych kołnierze są skręcane śrubami. Dla użytkowników, którzy często zmieniają konfigurację falowodów MARKOM opracował sposób łączenia kołnierzy za pomocą zacisków mimośrodowych.

FALOWODY  PROSTE  WR340SW

Falowody proste WR340SW

Do serii WR340SW należą falowody proste (sztywne), o długościach ok. 0,25; 0,5; 1,0 oraz 1,5m, zgodne ze standardem WR340.

Na końcach każdego falowodu znajdują się kołnierze, do wyboru: skręcane śrubami lub łączone za pomocą zacisków mimośrodowych (sposób łączenia opracowany przez MARKOM). Kołnierze pozwalają łączyć falowody z generatorem mikrofal, innymi falowodami lub promiennikami w dowolne układy i konfiguracje.

Falowody oraz kołnierze wykonane są z aluminium. Całość jest spawana laserowo i następnie malowana proszkowo lub szkiełkowana.

FALOWODY KĄTOWE WR340AW

Falowody kątowe WR340AW

Falowody z serii WR340AW, pozwalają zmienić kierunek mikrofal w płaszczyźnie E lub H o kąt 30, 45 lub 90O.

Na końcach każdego falowodu znajdują się kołnierze, do wyboru: skręcane śrubami lub łączone za pomocą zacisków mimośrodowych (sposób łączenia opracowany przez MARKOM). Kołnierze te pozwalają łączyć falowody ze sobą w dowolne konfiguracje.

Falowody oraz kołnierze wykonane są z aluminium. Całość jest spawana laserowo i następnie malowana proszkowo lub szkiełkowana.

LAUNCHER BJ26

Launcher BJ2211

Launcher jest krótkim odcinkiem falowodu z punktami do mocowania magnetronu. Rozwiązanie to jest najczęściej stosowane w urządzeniach i systemach przemysłowych, gdzie energia mikrofal z magnetronu jest doprowadzona bezpośrednio do komory roboczej.

Launcher BJ-2211 współpracuje z większością magnetronów o mocy do 1,5 kW. Kołnierz mocujący pozwala przykręcić launcher do płaszcza komory za pomocą śrub M6. Umieszczenie dodatkowej osłony ochroni wnętrze falowodu przed zanieczyszczeniami.

LAUNCHER BJ26

Launcher WR340

Launcher jest krótkim odcinkiem falowodu z punktami do mocowania magnetronu. Rozwiązanie to jest najczęściej stosowane w urządzeniach i systemach przemysłowych, gdzie energia mikrofal z magnetronu jest doprowadzona bezpośrednio do komory roboczej.

Launcher WR340 współpracuje z większością magnetronów o mocy do 2 kW. Rozstaw otworów do mocowania magnetronu to 35x114,3 i 47,6x114,3mm. Kołnierz mocujący pozwala przykręcić launcher do płaszcza komory za pomocą śrub M6.

Wykonany jest z aluminium. Całość jest spawana laserowo i następnie szkiełkowana.

LAUNCHER BJ26

Promiennik

Promiennik jest uniwersalnym rodzajem anteny tubowej, której zadaniem jest skupienie i skierowanie wiązki mikrofal na wybrany obszar. Wymiary promiennika zapewniają optymalne warunki pracy przy większości prac, do których wykorzystuje się technologię mikrofalową.

Wyposażony w kołnierz mikrofalowy jest mocowany do generatora lub falowodu za pomocą 10 śrub. Promiennik jest w całości wykonany z aluminium spawanego laserowo i pomalowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL.

Isolator

Okno mikrofalowe

Zadaniem okna jest przeniesienie energii mikrofalowej między dwoma obszarami różniących się ciśnieniem lub środowiskiem.

Zapewnia ono szczelność konstrukcji próżniowych lub z wysokim ciśnieniem. Oddziela gazy i opary od otoczenia.

Stosowane jest w systemach plazmowych, suszeniu próżniowym, ogrzewaniu w podwyższonym ciśnieniu, sektorze chemicznym.

Charakteryzuje się małym współczynnikiem odbicia, odpornością na wysoką temperaturę, pracą z dużymi mocami mikrofal.

Częstotliwość 2450 MHz +/- 50 MHz
Moc maksymalna 2 kW (CW)
VSWR < 1,1 (<0,1% mocy odbitej)
Kołnierz falowodu WR340
Zakres ciśnień 10-3 mbar do 1 bara
Wyciek < 3-7 mbar / s
Materiały konstrukcyjne aluminium, PTFE, VITON
Wymiary 24 x 95 x 138 mm
Waga 0,45 kg
Isolator

Isolator

Isolator jest elementem linii falowodowej. Jego zadaniem jest ochrona magnetronu przed negatywnym wpływem fali odbitej.

Falowody i kołnierze zgodne ze standardem WR340. Przy małym współczynniku strat oferuje wysoki stopień izolacji. 

Układ chłodzenia wodą zapewnia dużą sprawność i zdolność izolowania fali odbitej o dużej mocy mikrofal.